Polityka prywatności

Polityka prywatności TOP EVENT Mariusz Krawczyk

 1. Mariusz Krawczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą TOP EVENT Mariusz Krawczyk z siedzibą w Warszawie (01-045) przy ul. Kolskiej 9B/41, NIP: 739-289-00-72, REGON: 510-715-141 (dalej: „Administrator”), szanuje prywatność i dokłada wszelkich starań by chronić zbierane i przetwarzane dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@topevent.pl.
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z przepisami prawa polskiego oraz przepisami RODO.
 4. Podstawami przetwarzania danych osobowych są

  wykonanie umowy i podjęcie działań przed jej zawarciem na żądanie osoby której dane dotyczą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

  realizacja celów informacyjnych, promocyjnych i marketingowych Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoby, których dane dotyczą w każdym czasie mają prawo do prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec nieprawidłowego przetwarzania.
 6. Strona internetowa TOP EVENT gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających i korzystających z niej. Zebrane w ten sposób informacje służą okresowym analizom statystyki odwiedzin i aktywności, oraz analizom funkcjonalności strony internetowej TOP EVENT.
 7. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.
 8. Z zastrzeżeniem ust. 9 i 10, dane osobowe nie będą przekazywane dalej za wyjątkiem podmiotu świadczącego obsługę podatkowo księgową Administratora jak również poza wyjątkiem sytuacji w których Administrator będzie zobowiązany do udzielenia informacji w zakresie ciążącego na nim obowiązku prawnego.
 9. Strona internetowa TOP EVENT wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Polityka cookies zawarta jest w odrębnym dokumencie pod tytułem „Pliki cookies” dostępnym na stronie TOP EVENT.
 10. Strona internetowa TOP EVENT może zawierać linki (odnośniki) do innych stron www., Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Korzystając z linku (odnośnika) użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności stosowaną w serwisach internetowych, do których odsyłają linki (odnośniki). Niniejsza polityka prywatności dotyczy wyłącznie TOP EVENT.
 11. Rozwój strony internetowej TOP EVENT, działalności gospodarczej Administratora, postęp technologiczny lub zmiana przepisów prawa może spowodować potrzebę lub obowiązek wprowadzenia zmian do polityki prywatności. W przypadku zmiany polityki prywatności stosowne modyfikacje zostaną opublikowane na stronie TOP EVENT, w zakładce „Polityka prywatności”.
+48 500 444 422

biuro@topevent.pl